BRONY KORAL

Seria bron talerzowych KORAL powstała z przeznaczeniem do pracy w mniejszych gospodarstwach. Maszyny te mogą służyć do upraw pożniwnych, przykrywania poplonów, mieszania nawozów i gnojowicy z glebą. W wersji z hydropakiem możemy ją wykorzystywać do siewu zarówno po orce jak i w uprawie bezorkowej. Nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w bronie KORAL jest możliwość zmiany rozstawu sekcji roboczych. Powoduje to, że podczas pracy z siewnikiem możliwe jest zmniejszenie rozstawu sekcji, co powoduje bardziej zwarty zestaw i mniejsze obciążenie ciągnika. Podczas upraw pożniwnych czy przykrywaniu nawozów posiadamy możliwość zwiększenia rozstawu sekcji aby uniknąć zapchania się maszyny. Brony KORAL występują z talerzami Ø 510 dostępne są również w wersji LIGHT z talerzami Ø 460.